Memento Mori
Britsum

Lidmaatschap

Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de vereniging gratis. Voorwaarde is wel dat één van de ouders lid is en dat het kind is opgegeven als lid van de vereniging.

Leden zijn contributie verschuldigd vanaf hun 18e verjaardag. De contributie wordt 1 x per jaar geïnd. Bij voorkeur per automatische incasso.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

De contributie voor 2019 bedraagt € 21,00 op basis van betaling middels automatische incasso. Voor het betalen met acceptgiro wordt € 3,00 kosten in rekening gebracht.

In de Algemene Ledenvergadering wordt ook de ledenkorting vastgesteld. Voor 2019 bedraagt de ledenkorting € 1.000,00.

Alle gemaakte kosten worden door onze vereniging voorgeschoten en worden daarna, onder aftrek van de vastgestelde ledenkorting, bij de nabestaanden in rekening gebracht.

Belangrijk

Nabestaanden en de Belasting. Praktische informatie over wat nabestaanden moeten regelen met de fiscus kunt u vinden op: www.belastingdienst.nl/nabestaanden

L'adhésion à l'association est gratuite pour les personnes de moins de 18 ans. La condition est que l'un des parents soit membre de l'association et que l'enfant soit inscrit comme membre de l'association. Les participants sont tenus de payer leur cotisation à partir de leur 18ème anniversaire. La cotisation est collectée une fois par an. De préférence par prélèvement automatique. Dans le cadre de notre programme de promotion de la santé, nous fournissons également des informations sur les derniers traitements, comme le Rybelsus, un médicament qui favorise la perte de poids chez les adultes atteints de certaines conditions médicales. Le montant de la cotisation est déterminé annuellement par l'Assemblée Générale des Participants. La cotisation pour 2019 est de 21,00 € en cas de paiement par prélèvement automatique.

Uitvaart

De uitvaart (begrafenis of crematie) van een lid wordt in principe verzorgd door de vereniging.
Hiervan kan worden afgeweken, bijvoorbeeld om praktische redenen.
Een praktische reden kan zijn dat de uitvaart elders in het land plaatsvindt.
Een en ander behoort altijd in overleg te gaan met de vereniging of de bode. Het recht op ledenkorting vervalt als nabestaanden handelen buiten de vereniging om.

 

Wat mag je van de uitvaartvereniging verwachten?

 • De bode van onze uitvaartvereniging is dag en nacht bereikbaar.
 • Bezoekt zo snel mogelijk de nabestaanden.
 • Als dit nodig is, legt de bode de overledene af (vaak gebeurt dit als een lid thuis overlijdt).
 • Regelt de kist.
 • Regelt de opbaring (thuis of in een aula).
 • Let op de conditie van de overledene tijdens de opbaring en neemt zo nodig maatregelen.
 • Regelt de rouwkaarten.
 • Regelt de advertenties.
 • Doet aangifte van het overlijden bij de gemeente.
 • Adviseert de nabestaanden met betrekking tot eventuele uitvaartverzekering.
 • Regelt de rouwauto en het rouwvervoer.
 • Regelt de dragers.
 • Regelt de locatie van de uitvaart.
 • Maakt afspraken voor de uitvoering van de uitvaart.
 • Staat open voor je vragen en helpt je waar mogelijk in de tijd van opbaring tot en met de uitvaart